Saturday, August 2, 2008

AUGUSTKALENDERVi møtes tirsdagene 5, 12, 19 og 26.
Fortsetter vi å møtes på Santinos denne måneden også?