Friday, January 23, 2009

Tå-opp-sokker, Ma-2 sin hel

Kort forklart:
Mine sokker strikker jeg på pinne 2 og over 68 masker. Forklaringen nedenfor bygger på det.

Du strikker til midt under buen. Flytt siste maske fra oversiden over til undersidemaskene. Øk på nå på annenhver omgang slik; Ingen økning på oversiden. Undersiden, strikk første maske men ikke slipp den av pinnen øk en maske i første maske. Strikk til siste maske, strikk den, ikke slipp den av pinnen men øk en maske i den.

Jeg strikker hælen over 40 masker, dvs. at jeg da må ha 20 sidemasker på hver side. Disse får man dels ved økninger og dels ved å bruke endel av maskene fra undersidepinnen. Jeg øker sideøkningen til jeg har økt 14 masker på hver side. For enkelthets skyld bruk nå 2 hjelpepinner - en til hver side. Flytt først tilbake den oversidemasken du flytte tidligere.

Sett deretter de 14 maskene som er økt over på hjelpepinnen på hver side. Sett videre 6 masker til på hver av hjelpepinnene - dvs at det nå er 20 masker på hjelpepinnene (man kunne gjerne flyttet de til rundpinnen som "oversidemaskene" er på men det er letter å forklare med hjelpepinne.)

Av de opprinnelige 34 maskene på underpinnen er det nå 22 tilbake. Disse felles ned til 8 masker ved at man strikker frem og tilbake og strikker de to siste maskene på hver pinne sammen.

Når du har felt til det er 8 masker igjen, kutt tråden. Du har nå en liten "flapp" bestående av to skråkanter og de 8 maskene. Plukk opp slik at du tilsammen har 35 masker - dvs plukk opp igjen 13 masker på hver skråkant + 1 maske. Noen ganger plukker jeg opp flere masker enn det og feller på andre omgang. Det gjør jeg for å unngå å få hull.
Når du har plukket opp nok masker strikk rettsiden helt vanlig - vanlige rettmasker, snu, ta første maske løs av og strikk vanlig vrangt tilbake helt til du kommer til den siste masken. Denne masken strikkes vrangt sammen med første maske fra hjelpepinnen.
På neste omgang starter det forsterkede helmønsteret. Ta første maske løs av - det er den du har strikket sammen med hjelpepinnemasken. Strikk neste maske vanlig rett, ta en maske løs av med tråden bak masken, en rett, en løs av, en rett - til du har to masker igjen. Strikk nest siste vanlig rett og strikk siste maske rett sammen med første maske fra hjelpepinnen.

Snu og ta første maske løs av. Strikk vanlig vrangt tilbake til du har en maske i gjen. Strikk denne sammen med en maske fra hjelpepinnen.

Fortsett slik til du har strikket med alle maskene fra hjelpepinnen.

Hvorfor 35 masker og ikke 34 - jo fordi jeg trenger et oddetall for at første og siste maske skal være løs av og mønsteret symmetrisk. Den masken for mye strikker du sammen første omgang når du er ferdig med hælen.

Når alle maskene fra hjelpepinnene er strikket inn i hælen er hælen ferdig. Fortsett da med skaftet så langt du vil ha det.

Når du er nesten ferdig, lag vrangbord, og etter passe lang vrangbord fell av med italiensk avfelling som Kaos vil forklare.

No comments: